my little world
...summer's wonderful seconds

ⓕⓘⓧⓔⓓ

پنجشنبه 10 بهمن 1392 05:39 ب.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ

http://upcity.ir/images2/56348246859324173759.png


مـن کلـاً از نـت رفتـم،بـای خـواهـرهـای عزیزم

cm : cm
last edited : شنبه 21 تیر 1393 03:49 ق.ظ

im still alive

پنجشنبه 19 تیر 1393 02:49 ق.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ
http://upcity.ir/images2/00212413089101066270.png
hi
گـایز مـن حـوصلـه ی نتـو نـدارم...
شـایـد کلـاً رفتـم
البتـه معلـوم نیس ولی چون اعصـاب معصـاب نـدارم خـواستـم خـدافظـی کنـم،خـواستـم بـگـم
کـه از همتـون چیزهـآی جدیـدی یـاد گـرفتـم و بـابـت همـه چـی ممنـون
بـای!cm : fixed
last edited : - -

im straving+talking

سه شنبه 10 تیر 1393 03:13 ب.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ
http://upcity.ir/images2/14760348252840861353.jpg
hi
عـاغـا یعنـی بزنـم اینـا رو بکشمـا!
بعضیـاتـون چ قـدر پرروئیـد!
یـه آپ وب بنـده رو نخـونـده،میگـه وب جـدیـد زدم ،آپ کـردم و....
+میگـم ایـن بچـه هـا چشـون شـده؟
کم مـونـده عکـس خودشـون در حـالـی کـه گـریـه میکنـن رو بزارن تو وبشـون،همشـون افسـردگـی دارن!
والـا1
+اینـو بخـون:
منـــــم بیـام؟
-نـه عـزیزم،مـا میخـوایـم بـریـــم آمپـول بزنیـم!
.
.
.
.
گنـدتـریـن نوستـالـژی بچگیـم،وقتـی میخـواستـن منـو از خـودشـون بـاز کنـن!چ قـدر خـَـز شـده!
+ادامـه حـرف دارم


here

cm : to fixed post
last edited : سه شنبه 10 تیر 1393 03:49 ب.ظ

studying:)

پنجشنبه 5 تیر 1393 04:33 ب.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ
http://upcity.ir/images2/56993724479158521253.jpg
بـونجـور
عـاغـا یـه سـوال بـرام پیش اومـده:

اگـه ''یـه ''معلـم نمیتـونـه همـه ی درسـا رو درس بـده،"یـه''دانـش آمـوز چطـوری میتـونـه همـه ی درسـا رو یـادبگیـره؟
هـان؟
+امـروز جلسـه ی اول کلـاس ایروبیکـه
+فردا هـم شـایـد رفتیـم خـونـه ی پسـر عمـوی بـابـام!!!!!!!
+قبـول داریـن هـر چنـد خیلـی از درس بدمـون میـاد ولی تـآبستـونـا دلمـون بـراش تنـگ میشـه؟
مـن کـه قبـول نـدارم،چـون امسـال ب خـاطـر همیـن درس جـونـم بـه لبـم رسیـده بـود!(زرت)
+ادامـه مطلـب کلـی حـرف دربـاره ی مـدرسـه و درس و...
+مـن میـرم بـای

come here

cm : نظرات
last edited : پنجشنبه 5 تیر 1393 04:58 ب.ظ

Exo

سه شنبه 3 تیر 1393 07:45 ب.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ

http://upcity.ir/images2/99713890060268792724.jpg
سلام عـرض(درستـه؟) شـد
عـاغـا تمـام انـرژیـم تحلیـل رفتـه
مثلـاً اومـدم رژیـم سیـب بگیـرم(زرت)سیب نـداشتیـم!

خـو آدم ایـن دختـر کـره ای هـا رو میبینـه ایـن جـوری میشـه:

هیچـی دیـه!+کسـی فیلـم کـره ای برای دانلود سـراغ نـداره؟
حـوصلـه ام سـر رفتـه:)
+آهـنـگ last rome از infintie رو عشقـه!الـان شمـا نمیتـونیـن تلفظـش کنیـن نـه؟
دانلـود ایـن آهـنـگ:کلیـک
+ادامـه عکـس هـای خنـده دار از exo
+منبـع:kpopcrazy.blogfa.com

+بـای

exo is waiting

cm : fixed
last edited : چهارشنبه 4 تیر 1393 09:16 ب.ظ

my hair cut

یکشنبه 1 تیر 1393 09:43 ب.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ
http://upcity.ir/images2/13583130550792548281.gif
هـای
عـاغـا دیروز مـامـان بزرگ و بـابـا بزرگـم اومـدن نرفتـم آرایشـگـاه
امـروز رفتیـم تـازه یـک سـاعـت منتـظـر بـودیـم
حـالـا زنیـکـه موقـع شونـه کـردن موهـام عین...مو می کشیـد!
کـم مونـده بـود سرمـو بِکَنـه!
هیچـی دیـه!
+آمـوزش گـام بـه گـام زیبـایی نـاخون هـاتـون مث صورت مـن(زرت)ادامـه←
+بـای

here→

cm : fixed
last edited : یکشنبه 1 تیر 1393 10:08 ب.ظ

coming back

شنبه 31 خرداد 1393 04:36 ب.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ
http://upcity.ir/images2/28358031774265404188.png
سلـام!
عـاغـا مـن بـرگشتـم،بـا کلـی نشـاط و انـرژی
تـابستـونـم هـم شـروع شـده
+یـه معـذرت خـواهـی بـه همـه ی اون هـایـی کـه زحمـت کشیـدن،
تشـریـف آوردن و خـبـر دادن کـه آپ کـردن یـا وب جـدیـد زدن بـدهـکـارم!
شـرمنـده دیـروز میخـواستـم بیـام وقـت نشـد!
آخـه دیروز نتـایج تیزهـوشـانـو زدن،بـاسـه 1 سـاعت خـودم و مـامـانـم داشتیـم خـبـر رسـانـی
میکـردیـم،بـه همیـن خـاطـر نشـد دیـه!
بـه بـزرگـی خـودتـون ببخشیـد!
+راستـی مـن تیزهـوشـان قبـول شـدم!
البتـه هنـوز هضمـش نـکـردم!+
در ادامـه عکـس از انگشتـرهـای دخترونـه:)

here

cm : fixed
tags : girly ،
last edited : شنبه 31 خرداد 1393 07:13 ب.ظ

some talking

یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 03:41 ب.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ

http://upcity.ir/images2/77772464833590558793.png

سـلـام
خـوبیـن؟خـوشیـن؟
اول بگـم:کپـی از عکـس بـالـا به شـدت ممنـوعـه!
بریـد ادامـه

come here

cm : fixed post×
last edited : یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 04:10 ب.ظ

come back

پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 06:03 ب.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ


http://upcity.ir/images2/98964236440232578716.png
سلـام
مـن برگشتـم
امتحـان تیزهـوشانـو دادیـم و ان شااالله که خـدا هم کمکمون میکنـه
مثل همیشه ادامـه

here

cm : fixed post
last edited : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 06:28 ب.ظ

some talking+girly clothes

چهارشنبه 27 فروردین 1393 03:33 ب.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ
http://upcity.ir/images2/68013603964793226791.png
http://bpmaker-resource.giffy.me/userdata/user/3/3792/10/b1-1360566466.pnghelloOOOo~http://bpmaker-resource.giffy.me/userdata/user/3/3792/10/b1-1360566466.png

ترک عـادت موجب مرز اسـتびっくりマーク !!!! のデコメ絵文字

the come back of me

یه مشت حرف ادامـه س
゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字

+نظرسنجی+cm
یادتون نره!
゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字here

cm : fixed post
last edited : پنجشنبه 5 تیر 1393 02:33 ب.ظ

girly things2

چهارشنبه 20 فروردین 1393 06:14 ب.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ
http://upcity.ir/images2/00057199126987881030.png
Hi
خـوبیـن؟خـوشیـن؟
داستانم در وب داستانیم نوشته شد+قسمت اول هم گذاشتـه شـد:
کلیـک

+
بقیه ادامه

c0me here

cm : fixed post×
last edited : جمعه 22 فروردین 1393 05:04 ب.ظ

pool+lay+girly things:ا

یکشنبه 10 فروردین 1393 05:26 ب.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ

http://upcity.ir/images2/78272404182084815961.jpg
きゃわたん デコメ
عـاغـا بـا نتیجـه ی نـظـر سـنـجـی اومـدم
نتیجـه:

بـه نـظـرت میتـوتم به آرزوهـام بـرسـم؟
دهم بهمن 92 ساعت 16:56:11
آره،چـرا کـه نـه!
20 درصد
(3 رای)
اصلـاً امکـان پـذیر نیسـت
20 درصد
(3 رای)
بستـگـی داره اون بـالـاسـری چـی بخـواد
6.67 درصد
(1 رای)
تـو تـلـاشـتـو بـکـن خـدا کمکـت می کـنه
53.33 درصد
(8 رای)
شرکت کنندگان15 نفر

منـم خـودم اگـه بـه جـای شمـا بـودم،گـزینـه ی آخـرو میزدم!
+آمـار وب+نظـر+...... همـه و همـه کمـن!


هیـر

cm : نظرات
last edited : دوشنبه 11 فروردین 1393 10:24 ب.ظ

frozen+lay:)

شنبه 9 فروردین 1393 06:52 ب.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ
http://upcity.ir/images2/08859847062137712854.png

HellooOoO
خـوبیـن؟خـوشیـن؟سلـامتیـن؟عـاغـا مـنـم فـروزنو دیدم!
(اومـدم فیس بـدم)
هیچـی دیگـه
بریـد ادامـه


هیـر

cm : پسـت ثـآبـت:-)
last edited : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 03:19 ب.ظ

lonely me:-(

یکشنبه 18 اسفند 1392 10:12 ب.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ
http://upcity.ir/images2/51339861333385852193.jpg
سـلـام
ظـاهـراً بـنـده غـریبـه ام
ایـن وب گـرد و خـاک داشـت
منـم اومـدم
the come back of me
عـاغـا،مـن اینـم
بلـوم سـوگـنـد=principessa bloom=bubble girl=agirl with moustache
اینـم تـاریخچـه ی اسمـام!
عـاغـا مـن هـر چـقـدر هـم کـه اسـم عـوض کنـم،نـبـایـد دوستـام ولـم کنـن کـه!
اسمـم عـوض میشـه،نـه خـودم!
وب کـره ایـم آپ شـد،ژینـا هـم کـه....

k-popland.mihanblog.com

ادامه مطلب

cm : پسـت ثـآبـت:-)
last edited : یکشنبه 10 فروردین 1393 05:05 ب.ظ

see you guys soon:-)

دوشنبه 28 بهمن 1392 03:40 ب.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ
یـه چـنـد مـدتـی بـه ایـن وب نمیـام،فعـالیتـم در ایـن وب خـواهـد بود:
k-popland.mihanblog.com

فـعـلـاًcm : پسـت ثـآبـت:-)
last edited : یکشنبه 10 فروردین 1393 05:12 ب.ظ

sick me:ا

جمعه 18 بهمن 1392 10:33 ق.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ

http://upcity.ir/images2/62632201164725400722.png
هـای گـایـز!
مـن مـریـض شـدم!:ا
گـلـوم شـدیدا درد میکنـه،ایـن دفعـه نـمـیگـم اپـم از چیـه،خـودتـون بـریـن ادامـه
خـوب،ادامـه

here

cm : fixed
last edited : جمعه 18 بهمن 1392 12:15 ب.ظall pages : 2 1 2
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات