تبلیغات
my little world - pool+lay+girly things:ا
...summer's wonderful seconds

pool+lay+girly things:ا

یکشنبه 10 فروردین 1393 04:26 ب.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ

http://upcity.ir/images2/78272404182084815961.jpg
きゃわたん デコメ
عـاغـا بـا نتیجـه ی نـظـر سـنـجـی اومـدم
نتیجـه:

بـه نـظـرت میتـوتم به آرزوهـام بـرسـم؟
دهم بهمن 92 ساعت 16:56:11
آره،چـرا کـه نـه!
20 درصد
(3 رای)
اصلـاً امکـان پـذیر نیسـت
20 درصد
(3 رای)
بستـگـی داره اون بـالـاسـری چـی بخـواد
6.67 درصد
(1 رای)
تـو تـلـاشـتـو بـکـن خـدا کمکـت می کـنه
53.33 درصد
(8 رای)
شرکت کنندگان15 نفر

منـم خـودم اگـه بـه جـای شمـا بـودم،گـزینـه ی آخـرو میزدم!
+آمـار وب+نظـر+...... همـه و همـه کمـن!

http://upcity.ir/images2/52875006496520499642.gif

عـاغـا ایـن عسـکـه(دقـت کنیـن،عسک نـه عکس)وقتیه که سِهـونـو(sehun) بـا یـه دختـر میبینـه:
http://upcity.ir/images2/12084786343996774023.gif http://upcity.ir/images2/62778394234891654332.gif
نیگـا کـن بچـه چ قـدر شـگـفـت زده شـده اسـت!هـعـی،فقـط شمـا بـرام دعـا کنیـن
لِـی تـا 6سـال دیگـه ازدواج نکنـه یـا جـی افــ... دار نشـه!
بقیش بـا خـودم!
راستـی توی عکس اول ببینیـن چ قـدر واکنش بقیـه ی اعضـای گـروه بـا lay فـرق داره!+
عـاغـا lay،نـفـر آخـریـه کـه تـو عکـس دوم ایستـاده خعلـی هـم شگفـت زده شـده!
از ایـن همـه آدم تـو ایـن دنیـا مـن از ایشـون خـوشـم اومـده!
بیخی:-)

+عکسـای چیزای دختـرونـه هـم آوردم:

http://upcity.ir/images2/66571654744287516128.png
بسیـار زیبـا!
http://upcity.ir/images2/62181392636888258774.png
قبلی خـوشگـل تـر بـود
http://upcity.ir/images2/59673961063236661550.png
خعلـی خعلـی زیبـا!
http://upcity.ir/images2/95234219922872253099.jpg
منـم میخـوام!
http://upcity.ir/images2/33234873019239906692.png
مـن خیلـی از چیـزای بـراق و اکلیـدی خـوشـم میـاد،خصـوصـاً خـود اکلیـد!
دمش گـرم!
http://upcity.ir/images2/15558136434667707940.jpg
واقـعـاً!
http://upcity.ir/images2/51151290209200544220.png
رفتیـم تـو بـحـث خـوراکیـا!مـن دهنـم آب اُفتـاد

خـوب دیگـه بسـه بـایcm : نظرات
last edited : دوشنبه 11 فروردین 1393 09:24 ب.ظ