تبلیغات
my little world - coming back
...summer's wonderful seconds

coming back

شنبه 31 خرداد 1393 03:36 ب.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ
http://upcity.ir/images2/28358031774265404188.png
سلـام!
عـاغـا مـن بـرگشتـم،بـا کلـی نشـاط و انـرژی
تـابستـونـم هـم شـروع شـده
+یـه معـذرت خـواهـی بـه همـه ی اون هـایـی کـه زحمـت کشیـدن،
تشـریـف آوردن و خـبـر دادن کـه آپ کـردن یـا وب جـدیـد زدن بـدهـکـارم!
شـرمنـده دیـروز میخـواستـم بیـام وقـت نشـد!
آخـه دیروز نتـایج تیزهـوشـانـو زدن،بـاسـه 1 سـاعت خـودم و مـامـانـم داشتیـم خـبـر رسـانـی
میکـردیـم،بـه همیـن خـاطـر نشـد دیـه!
بـه بـزرگـی خـودتـون ببخشیـد!
+راستـی مـن تیزهـوشـان قبـول شـدم!
البتـه هنـوز هضمـش نـکـردم!+
در ادامـه عکـس از انگشتـرهـای دخترونـه:)

یـه مشـت از همکـارای مـامـانـم هـم تبریک نگفتـن!
خـاک تو سرشـون!
بیخیـال مهم اینـه کـه ننـه ام قراره برام تبلـت بگیـره
عکـس انـگشتـرهـای دخترونـه اوردم+امـروز میخـوام برم آرایشـگـاه موهـامـو کوتاه کنـم

http://upcity.ir/images2/53831607843610451571.png

http://upcity.ir/images2/92781993812646196603.png

http://upcity.ir/images2/62781553307990760031.png

http://upcity.ir/images2/25531395078997147076.png

http://upcity.ir/images2/62218013960997581848.png

http://upcity.ir/images2/43221949724450316851.png


http://upcity.ir/images2/23769488964443972025.png

la tiamo♥
byecm : fixed
tags : girly ،
last edited : شنبه 31 خرداد 1393 06:13 ب.ظ