تبلیغات
my little world - im still alive
...summer's wonderful seconds

im still alive

پنجشنبه 19 تیر 1393 01:49 ق.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ
http://upcity.ir/images2/00212413089101066270.png
hi
گـایز مـن حـوصلـه ی نتـو نـدارم...
شـایـد کلـاً رفتـم
البتـه معلـوم نیس ولی چون اعصـاب معصـاب نـدارم خـواستـم خـدافظـی کنـم،خـواستـم بـگـم
کـه از همتـون چیزهـآی جدیـدی یـاد گـرفتـم و بـابـت همـه چـی ممنـون
بـای!cm : fixed
last edited : - -